Foreningen Unoderne

Foreningen Unoderne har til formål at muliggøre medlemmernes sammenspil i orkestret gennem undervisning, og på anden måde at fremme udøvelsen af amatørmusik.

Foreningen har hjemsted i Syddjurs kommune.

Som medlemmer af foreningen optages dygtige amatørmusikere med interesse for big band musik.

Bestyrelse:
Formand: Jan Erik Svendsen
Bestyrelsesmedlem: Søren Rønde Hansen
Kasserer: Lotte Jeppesen

Hovedsponsor:
Rønde Sparekasse

Bankkonto:
Rønde Sparekasse.  Kontonummer 9354 0008007280