Djurzz Forårs Jazz

Amatør jazz stævne

Har du spillet jazz i dit “tidligere liv” – eller spiller du allerede på amatør-basis – og kunne du tænke dig at spille bigband-musik?

Så er Djurzz Forårs Jazz stævnet den 30. april 2023 kl. 10-17 på Kulturhotellet i Rønde, Djursland noget for dig!

– og virtuel støttekoncert

Tænker du på, hvordan du kan bidrage til, at verdens mest klimaudsatte mennesker får mulighed for at skabe et værdigt liv for sig selv og deres familier?

Så får du mulighed for at yde støtte den 30. april 2023 kl. 16.00, hvor Djurzz Forårs Jazz koncerten livestreames på Facebook og Youtube!

Djurzz Forårs Jazz er et stævne, der sigter mod at styrke amatørjazzmusik-miljøet på Djursland. Arrangementet løber af stablen på Kulturhotellet i Rønde søndag den 30. april 2023 – en hel dag i jazzmusikkens navn.

Djurzz Forårs Jazz er et bidrag til udvikling af et bæredygtigt kulturliv på Djursland for voksne, midaldrende og ældre ved at styrke det levende fællesskab i amatør jazz-musikken gennem afvikling af workshops og koncerter. Djurzz Forårs Jazz supplerer dermed Jazz på Djurzz, der er en efterårs amatør jazzfestival.

Vi støtter med Djurzz Forårs Jazz to af FN’s verdensmål – se nederst.

Målgruppe

Målgruppen for stævnet er aktive og potentielle amatør jazz-musikere.

På forhånd har omkring 40 aktive amatør jazz-musikere vist interesse for stævnet.

Vi håber desuden, at voksne, der har spillet tidligere og holdt pause, mens familie og børn har fyldt, også vil deltage. Vi ønsker at give denne målgruppe interesse for at spille igen fx i et af de big bands, der holder til på Djursland.

Det er vigtigt, at deltagerne anerkender amatørtilgangen, der er kendetegnet ved, at deltagerne spiller ulønnet, af lyst og efter bedste evne.

Kulturhotellet i Rønde danner rammen om stævnet

Djurzz Forårs Jazz arrangeres sammen med Kulturhotellet i Rønde, der danner rammen om selve stævnet. Hele Kulturhotellet fyldes med amatør jazzmusikere og jazzmusik i alle rum hele søndagen den 30. april.

Det arbejder vi med på stævnet

Der arbejdes i instrumentgrupper: træblæsere, brass og rytmegruppe. Hver gruppe er på 5-10 deltagere.

I løbet af dagen indøves tre melodier i hver sin stilart (ballade, swing og latin). Der er fokus på, hvad komponisten og arrangøren vil med nummeret. Instruktøren, der er professionel i instrumentgruppen, fungerer som mesterlærer, og der arbejdes med klang og samspil med henblik på dagens afsluttende bigband-opførelse af numrene.

Noderne til de tre numre sendes til deltagerne senest to uger før stævnet.

Livestreamet koncert

Stævnet kulminerer i en afsluttende koncert, hvor deltagerne opfører tre jazz-melodier, som de har arbejdet med i løbet af dagen.

Koncerten livestreames på Youtube og Facebook i samarbejde med Care.dk som støtte til kampen for en grønnere verden. Streamingen sker i denne gruppe.

Care.dk er en uafhængig verdensomspændende grøn udviklings- og humanitær organisation, der arbejder for at give verdens mest klimaudsatte mennesker mulighed for at skabe et værdigt liv for sig selv og deres familier.

Program

10.00                 Velkomst, kaffe og en sang

10.30                 Workshops:

10.30-11.30: Instrumentgrupperne arbejder med en ballade
11.30-12.30: Instrumentgrupperne arbejder med en swing-melodi

  12.30                 Frokost

  13.15                 Instrumentgrupperne arbejder med en latin-melodi

  14.15                 Pause

  14.30                 Instrumentgrupperne samles og øver de tre numre sammen.

  15.30                 Pause

  16.00                 Livestreamet koncert på Youtube og Facebook

  16.45                 Farvel og tak for i dag

  17.00                 Slut

  Følg med på FaceBook-begivenheden her.

  Sponsorstøtte

  Der er på nuværende tidspunkt opnået støtte fra bl.a. Syddjurs Kommune, Aarhus Jazz Orchestra, Dansk Musiker Forbund, Kulturhotellet, FOF Djursland, DanGuitar (Grenaa) samt Anlægsgartner Jesper Schmidt (Rønde).

  Vi tager stadig imod sponsorater med taknemmelighed. Sponsorer vil blive omtalt i forbindelse med annoncering og gennemførelse af arrangementet. Evt. overskud vil blive brugt til kommende Djurzz Jazz-arrangementer.

  Pris

  Vi sigter mod at arrangementet opnår økonomisk støtte, så deltagerne udelukkende skal betale for forplejning i løbet af dagen.

  Prisen er derfor sat til kr. 150 pr. deltager.

  Gebyret skal betales senest den 1. april 2023 og kan indbetales på mobilpay nr. 5691SH. Skriv “Djurzz” og dit navn ved betalingen.

  Tilmelding

  1. marts: Vi har desværre ikke oprettet workshops for sangere, så vi kan ikke modtage tilmeldinger til sang.
  6. marts: Der modtages ikke længere tilmeldinger på klaver og guitar, da vi ikke har plads til flere i workshoppen.

  Tilmelding skal ske senest 15. marts 2023 ved at udfylde blanketten her.

  Der tages forbehold for, at der er et begrænset antal deltagere i hver af de tre instrumentgrupper. Tildeling af pladser vil ved overskridelse af deltagerbegrænsningen ske i tilmeldingsrækkefølge.

  Om Care.dk

  I verdens fattigste lande har klimakrisen og det ekstreme vejr store konsekvenser. Tørker, storme og oversvømmelser slår husdyr ihjel, ødelægger høsten og kan skabe kamp om jord og vand. Det rammer især kvinderne hårdt. Kvinderne er i forvejen mest udsatte og kæmper allerede mod sult, fattigdom og ulighed, og med klimakatastroferne har kvinderne fået endnu en fjende i kampen for at overleve.

  CARE støtter kvinderne i klimakrisens brændpunkter, fordi de er nøglen til en bedre fremtid. Ved at styrke kvinderne med klima-smart landbrug, uddannelse og politisk indflydelse støtter vi dem i deres kamp for at kunne overleve klimakatastroferne og samtidig bekæmpe den grundliggende ulighed. På den måde skaber kvinderne varig forandring og en fremtid uden sult og fattigdom for både sig selv og deres børn.

  CARE er en del af CARE International, som er en af verdens største humanitære organisationer. Sidste år gjorde CARE’s arbejde en forskel for 100 millioner mennesker i flere end 100 lande.

  Projekter, som støttes med koncerten

  Når du støtter CARE, støtter du tankegangen om at udvikle innovative løsninger, der fokuserer på at hjælpe mennesker – løsningerne skal være bæredygtige, lokalforankrede og fremtidsholdbare. Og vigtigst af alt skal de på en effektiv måde forbedre folks levestandard og skabe muligheder for selvhjælp.

  Mobile køkkenhaver

  Med en gennemsnitstemperatur på 35 grader og kun 30 millimeter regn om året, er lande som Niger særlig sårbar overfor den globale opvarmning. Der er med andre ord så tørt, at det kan være svært at få afgrøder til at gro, som kan sikre familierne noget at spise.

  CARE har udviklet mobile køkkenhaver til gavn for landets udsatte nomadefamilier, så de kan sikre mad på bordet til sig selv før, under og efter tørken sætter ind.

  Fotocredit: Care.dk

  Køkkenhaverne er flytbare murstensbede foret med plastik. Et indbygget filter sikrer, at vandet bliver i beholderne, så̊ planterne kan vokse. På den måde er køkkenhaverne modstandsdygtige overfor klimaforandringerne. De enkelte dele er nemme at tage ned og sætte op, når nomadefamilierne rykker videre.

  I køkkenhaverne kan familierne dyrke salat og moringa. Moringa er en meget næringsrig afgrøde, der er rig på både vitaminer og olie. Den kan de både spise, lave olie af og sælge på markedet, og moringa er derfor yderst værdifuld.

  Mobile køkkenhaver løser en kæmpe klimaudfordring og er med til at styrke Nigers nomadekvinder, så de kan skaffe mad til deres familier og børn på lang sigt.

  Solcelledrevne komfurer

  Krig og konflikt sender millioner af mennesker på flugt, og mange familier ender i flygtningelejre – store flygtningelejre. I Kyangwali i Uganda huser en lejr flere end 120.000 mennesker. Så mange på så lidt plads sætter naturen under voldsomt pres. 

  Der er brug for mad og vand for at overleve. Derfor er kvinder ofte nødt til at hente brænde i de lokale skove, så de kan tænde bål og lave mad. Træfældningen ødelægger skovene og dyrelivet – pt. vurderes det, at kun 40 procent af den oprindelige skov står tilbage. I jagten på træ i skovene er kvinderne desuden i høj risiko for at blive overfaldet og voldtaget.

  For at sikre kvinderne og skåne naturen bedst muligt har CARE introduceret solcelledrevne komfurer i flygtningelejrene.

  Fotocredit: Care.dk

  På den måde kan kvinderne lave mad, uden at de og pigerne skal udsættes for den lange, farlige tur til skoven – mens skoven kan starte den langsomme genopbygning i både højde og bredde.

  Link til Care.dk

  Se mere om Care.dk.

  Vi støtter verdensmålene

  Djurzz Forårs Jazz tilslutter sig arbejdet med to af FN’s verdensmål:

  Mål 10 Mindre ulighed, herunder delmål 10.2 Styrk social, økonomisk og politisk inklusion med den danske indikator 10.2.iv. Andel af befolkningen, der er medlem af en forening.

  Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, herunder delmål 12.a Styrk udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion med indikator 12.a.1. Størrelse af støtte til udviklingslande, der går til forskning og udvikling af bæredygtigt forbrug og produktion og miljørigtige teknologier