Djurzz Forårs Jazz 2024

Der er lukket for tilmelding til stævnet!

Amatør jazz stævne

Har du spillet jazz i dit “tidligere liv” – eller spiller du allerede på amatør-basis – og kunne du tænke dig at spille bigband-musik?

Så er Djurzz Forårs Jazz stævnet den 27. april 2024 kl. 10-17 på Kulturhotellet i Rønde, Djursland noget for dig!

– og virtuel støttekoncert

Tænker du på, hvordan du kan bidrage til, at verdens mest klimaudsatte mennesker får mulighed for at skabe et værdigt liv for sig selv og deres familier?

Så får du mulighed for at yde støtte den 27. april 2024 kl. 16.00, hvor Djurzz Forårs Jazz koncerten livestreames på Facebook og Youtube!

Djurzz Forårs Jazz er et stævne, der sigter mod at styrke amatørjazzmusik-miljøet på Djursland. Arrangementet løber af stablen på Kulturhotellet i Rønde lørdag den 27. april 2024 – en hel dag i jazzmusikkens navn.

Djurzz Forårs Jazz er et bidrag til udvikling af et bæredygtigt kulturliv på Djursland for voksne, midaldrende og ældre ved at styrke det levende fællesskab i amatør jazz-musikken gennem afvikling af workshops og koncerter. Djurzz Forårs Jazz supplerer dermed Jazz på Djurzz, der er en efterårs amatør jazzfestival.

Vi støtter med Djurzz Forårs Jazz to af FN’s verdensmål – se nederst.

Se og genhør den virtuelle støttekoncert fra Djurzz Forårs Jazz 2023

Målgruppe

Målgruppen for stævnet er aktive og potentielle amatør jazz-musikere.

På forhånd har omkring 40 aktive amatør jazz-musikere vist interesse for stævnet.

Vi håber desuden, at voksne, der har spillet tidligere og holdt pause, mens familie og børn har fyldt, også vil deltage. Vi ønsker at give denne målgruppe interesse for at spille igen fx i et af de big bands, der holder til på Djursland.

Det er vigtigt, at deltagerne anerkender amatørtilgangen, der er kendetegnet ved, at deltagerne spiller ulønnet, af lyst og efter bedste evne.

Kulturhotellet i Rønde danner rammen om stævnet

Djurzz Forårs Jazz arrangeres sammen med Kulturhotellet i Rønde, der danner rammen om selve stævnet. Hele Kulturhotellet fyldes med amatør jazzmusikere og jazzmusik i alle rum hele lørdagen den 27. april.

Webinar med præsentation af stævnets numre 3. april kl. 19-20.30

Som støtte til forberedelsen udsendes noder til stævnets tre melodier en måned før, og der afholdes onsdag den 3. april kl. 19.00-20.30 et online-webinar, hvor melodierne og øve-forslag præsenteres.

Det arbejder vi med på stævnet

Der arbejdes i instrumentgrupper: træblæsere, brass og rytmegruppe. Hver gruppe er på 5-10 deltagere.

I løbet af dagen indøves tre melodier i hver sin stilart (ballade, swing og latin). Der er fokus på, hvad komponisten og arrangøren vil med nummeret. Instruktøren, der er professionel i instrumentgruppen, fungerer som mesterlærer, og der arbejdes med klang og samspil med henblik på dagens afsluttende bigband-opførelse af numrene.

Noderne til de tre numre sendes til deltagerne omkring en måned før stævnet.

Livestreamet koncert

Stævnet kulminerer i en afsluttende koncert, hvor deltagerne opfører tre jazz-melodier, som de har arbejdet med i løbet af dagen.

Koncerten livestreames på Youtube og Facebook i samarbejde med Care.dk som støtte til kampen for en grønnere verden. Streamingen sker i denne gruppe.

Care.dk er en uafhængig verdensomspændende grøn udviklings- og humanitær organisation, der arbejder for at give verdens mest klimaudsatte mennesker mulighed for at skabe et værdigt liv for sig selv og deres familier.

Program

10.00                 Velkomst, kaffe og en sang

10.30                 Workshops:

10.30-11.30: Instrumentgrupperne arbejder med en ballade
11.30-12.30: Instrumentgrupperne arbejder med en swing-melodi

12.30                 Frokost

13.15                 Instrumentgrupperne arbejder med en latin-melodi

14.15                 Pause

14.30                 Instrumentgrupperne samles og øver de tre numre sammen.

15.30                 Pause

16.00                 Livestreamet koncert på Youtube og Facebook

16.45                 Farvel og tak for i dag

17.00                 Slut

Følg med på FaceBook-begivenheden her.

Sponsorstøtte

Der er på nuværende tidspunkt opnået støtte fra bl.a. Syddjurs Kommune, Aarhus Jazz Orchestra, Dansk Musiker Forbund, Kulturhotellet, FOF Djursland, DanGuitar (Grenaa), Rønde Sparekasse samt Anlægsgartner Jesper Schmidt (Rønde).

Vi søger i øjeblikket sponsorer til stævnet. Stævnet gennemføres i vid udstrækning baseret på frivillig arbejdskraft, men det er nødvendigt at engagere professionelle instruktører/jazzmusikere til workshop’ene og dirigent til koncerten, ligesom det er nødvendigt at med professionelle lyd- og videofolk. Sponsorer vil blive omtalt i forbindelse med annoncering og gennemførelse af arrangementet. Evt. overskud vil blive brugt til kommende Djurzz Jazz-arrangementer.

Pris

Vi sigter mod at arrangementet opnår økonomisk støtte, så deltagerne udelukkende skal betale for forplejning i løbet af dagen.

Prisen er derfor sat til kr. 175 pr. deltager.

Gebyret skal betales senest den 1. april 2024 og kan indbetales på mobilpay nr. 5691SH. Skriv “Djurzz” og dit navn ved betalingen.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen den 15. marts 2024 er overskredet, så vi tager desværre ikke mod flere tilmeldinger.

Der tages forbehold for, at der er et begrænset antal deltagere i hver af de tre instrumentgrupper. Tildeling af pladser vil ved overskridelse af deltagerbegrænsningen ske i tilmeldingsrækkefølge.

Om Care.dk

I verdens fattigste lande har klimakrisen og det ekstreme vejr store konsekvenser. Tørker, storme og oversvømmelser slår husdyr ihjel, ødelægger høsten og kan skabe kamp om jord og vand. Det rammer især kvinderne hårdt. Kvinderne er i forvejen mest udsatte og kæmper allerede mod sult, fattigdom og ulighed, og med klimakatastroferne har kvinderne fået endnu en fjende i kampen for at overleve.

CARE støtter kvinderne i klimakrisens brændpunkter, fordi de er nøglen til en bedre fremtid. Ved at styrke kvinderne med klima-smart landbrug, uddannelse og politisk indflydelse støtter vi dem i deres kamp for at kunne overleve klimakatastroferne og samtidig bekæmpe den grundliggende ulighed. På den måde skaber kvinderne varig forandring og en fremtid uden sult og fattigdom for både sig selv og deres børn.

CARE er en del af CARE International, som er en af verdens største humanitære organisationer. Sidste år gjorde CARE’s arbejde en forskel for 100 millioner mennesker i flere end 100 lande.

Projekter, som støttes med koncerten

Når du støtter CARE, støtter du tankegangen om at udvikle innovative løsninger, der fokuserer på at hjælpe mennesker – løsningerne skal være bæredygtige, lokalforankrede og fremtidsholdbare. Og vigtigst af alt skal de på en effektiv måde forbedre folks levestandard og skabe muligheder for selvhjælp.

Projekterne, der kan støttes under støttekoncerten vil blive omtalt her, når aftalerne er helt på plads.

Link til Care.dk

Se mere om Care.dk.

Vi støtter verdensmålene

Djurzz Forårs Jazz tilslutter sig arbejdet med to af FN’s verdensmål:

Mål 10 Mindre ulighed, herunder delmål 10.2 Styrk social, økonomisk og politisk inklusion med den danske indikator 10.2.iv. Andel af befolkningen, der er medlem af en forening.

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, herunder delmål 12.a Styrk udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion med indikator 12.a.1. Størrelse af støtte til udviklingslande, der går til forskning og udvikling af bæredygtigt forbrug og produktion og miljørigtige teknologier